Plan van aanpak

Aan de hand van 5 basisvragen die ik vooraf aan ouders en kind voorleg, ga ik met ouders en kind op zoek naar een passende aanpak. Het is vaak even puzzelen om alles goed op elkaar af te stemmen.

De basisvragen die ik ouders en kind voorleg zijn:

1. Wat is je vraag? Waar loop je tegen aan?
2. Wie of wat kan je helpen? Wat heb je nodig?
3. Wat zijn je mogelijkheden? Sterke kanten? Kwaliteiten?
4. Wat zijn je minder sterke kanten? Je valkuilen? Je risicofactoren?
5. Wat verwacht je van mij?

Verder met JOUW talent!

Vanuit de hulpvraag gaan we verder op zoek naar het juiste plan om te werken aan een oplossing. Daarbij vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij wat de leerling al wel kan, wat hij of zij zelfs goed kan:
Verder met JOUW talent!
Om dit goed in beeld te krijgen komen de volgende vragen aan de orde:
1. Waar krijg je energie van?
2. Waar liggen je interesses?
3. Hoe kun jij jezelf van binnenuit motiveren? En welke beloningen van buitenaf motiveren jou?
4. Hoe denk je over de rest van je schoolcarrière op deze school?
5. Ik baal van: ……..
Hierna kan ik beginnen met het schrijven van een plan van aanpak. Als dit klaar is leg ik het plan aan ouders en leerling voor om te kijken of het plan inderdaad overeenkomt met de verwachtingen ten aanzien van de hulpvraag. Zodra hier overeenstemming over is, gaan we aan de slag. Soms begin ik de begeleiding al meteen na het intake-gesprek en volgt het bespreken van het plan van aanpak een aantal weken later.