pedagogisch-adviseren
pedagogisch-adviseren

Pedagogische ondersteuning

Als ‘school niet vanzelf gaat’, houden de problemen meestal niet op bij de schooldeur. Thuis loopt men evengoed tegen problemen aan, al dan niet in een andere verschijningsvorm. Gedragsproblemen, problemen met de executieve functies doen zich ‘levensbreed’ voor.

Soms zijn ‘Tips voor thuis’ al voldoende en helpt het als de gestructureerde aanpak van de begeleiding ook thuis wordt voortgezet, niet alleen op het gebied van schoolse zaken maar ook op het gebied van andere dagelijks terugkerende taken. Ik neem samen met de ouders de dagelijkse gang van zaken door en kijk welke problemen zich voordoen.

Vaak zie je dat als er zich problemen voordoen in de executieve functies op school, je dat thuis ook terug ziet. Een consequente gelijkvormige aanpak op school en thuis zorgt dan dat het op beide fronten snel beter gaat: het versterkt elkaar dan! Soms is de problematiek te complex en verwijs ik leerlingen door naar het Centrum voor Jeugd en Gezin of naar de huisarts.