MCDD (Multiple Complex Developmental Disorder)

Een stoornis die, sinds de nieuwe DSM V (Nederlandse versie april 2014), onder ASs valt is McDD: Multiple complex Developmental Disorder ofwel ‘meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis’. De problemen waar deze kinderen en (jong)volwassenen tegen aan open liggen op het terrein van regulatie van emoties en gedachten. Angst slaat al snel door in paniek en boosheid in woede en agressie. In sociale contacten nemen deze leerlingen vaak wel initiatief, maar missen het vermogen om sociale verhoudingen goed in te schatten. De puberteit is voor kinderen met deze stoornis extra spannend omdat de kans op een psychotische ontwikkeling in deze levensfase het grootst is.

Begeleiding is gericht op het geven van structuur en op het voorkomen en dempen van angsten. Daarnaast is het bevorderen van een gezonde ontwikkeling heel erg belangrijk.