DCD (Developmental Coördination Disorder)

DCD staat voor ‘Developmental Coördination Disorder’ ofwel een ‘stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen’. Hierdoor is de uitvoering van dagelijkse handelingen die motorische coördinatie vereisen beduidend slechter dan wat je op grond van de leeftijd van het kind en de gemeten intelligentie zou mogen verwachten.

De aandoening beïnvloedt zichtbaar de schoolse prestaties. Naast moeite met sport, leveren schrijven en bijvoorbeeld knippen problemen op. Leerlingen met DCD zijn over het algemeen ook trager in het uitvoeren van taken en hun concentratie kan onder gemiddeld zijn. Daarnaast kunnen zij ook moeite hebben met het horen, zien en begrijpen van wat er om hen heen gebeurt.

Leerlingen met DCD worden over het algemeen uitgebreid behandeld door specialisten op het gebeid van de motorische ontwikkeling (denk aan fysiotherapie en ergotherapie).

In mijn begeleiding ga ik meer in op de sociaal emotionele problematiek die DCD met zich mee kan brengen. Leerlingen die uitvallen op motorische activiteiten hebben de neiging zich terug te trekken uit het groepsgebeuren. Bij Pubers leidt dat nogal eens tot emotionele problemen. Begeleiding is dan gericht op het voorkomen of, als dit stadium al gepasseerd is, op het oplossen van deze emotionele problemen.

Het is voor leerlingen DCD belangrijk dat zij zo veel mogelijk kunnen werken op hun laptop; ook als het om proefwerken of overhoringen gaat.

Ook help ik hen bij het plannen en organiseren van hun schooltaken. Het streven naar zelfstandigheid staat hierbij steeds centraal.