Klassiek autisme

Bij klassiek autisme maakt de persoon, afhankelijk van de leeftijd, niet of nauwelijks contact met de buitenwereld, terwijl een persoon met Asperger of PDD-NOS minder gekenmerkt wordt door de afwezigheid van contact, maar meer door disfunctioneren in zijn sociale omgeving. (Bron: Balans digitaal) Leerlingen met Klassiek Autisme zien we niet of nauwelijks in het reguliere voortgezet onderwijs.