ASPERGER

Bij leerlingen met Asperger zien we een combinatie van specifieke symptomen:
Deze leerlingen hebben geen vertraagde taalontwikkeling, maar nemen taal vaak ‘te letterlijk’. Zij beschikken over een normale tot hoge intelligentie. De problemen doen zich met name voor op het gebied van de sociale communicatie. De leerlingen hebben beperkte interessegebieden. Vaak zie je dat deze leerlingen bepaald gedrag steeds weer herhalen.

In de puberteit komen met name de problemen op sociaal emotioneel gebied naar voren. De leerling laat ‘sociaal onaangepast’ gedrag zien; dat waar andere leerlingen van zeggen: “zoiets doe je of zeg je toch niet!”. De leerlingen lopen aan tegen het feit dat zij geen of weinig gedeelde interesses hebben met andere leerlingen. Sommige leerlingen hebben veel moeite met de pauzes, waarin grote groepen leerlingen door elkaar lopen en er veel geluid geproduceerd wordt.

Voor leerlingen met Asperger is het moeilijk om zich in te leven in de gevoelens van anderen. Ook hebben zij vaak moeite met het sarcasme, de ironie en de subtiele humor van andere leerlingen (en/of docenten).

In mijn leerlingbegeleiding loop ik vaak aan tegen het feit dat zij hardnekkig vasthouden aan zelf gevonden strategieën. Bovendien staan zij niet of nauwelijks open voor correcties. Door hun traagheid en perfectionistische instelling lopen zij vaak vast in het standaard aangeboden onderwijs, terwijl zij dat op basis van hun intelligentie wel aan zouden moeten kunnen.

Maar natuurlijk hebben deze leerlingen ook sterke kanten:
Vaak hebben zij een goed oog voor detail; hebben zij een goed tot uitzonderlijk goed geheugen; zijn zij goudeerlijk; hebben zij een encyclopedische kennis over bepaalde onderwerpen binnen hun interesses en zijn zij in staat tot onafhankelijk denken.

Het aanpakken, begeleiden en omdraaien in wat niet zo goed gaat, in combinatie met het inzetten van dat waar hun talent ligt, maakt het werken met deze leerlingen heel interessant en uitdagend.