ASS (Asperger, PDD-NOS en klassiek autisme)

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Het is een groep van stoornissen die gekenmerkt worden door beperkingen in sociale omgang, communicatie en de verbeelding. Ze gaan vaak gepaard met stereotiepe of rigide gedragingen. Er wordt van een spectrum gesproken omdat de stoornis zich bij ieder persoon met een ASS anders manifesteert.

De meeste gevallen van ASS zijn onder te brengen in een van de 3 groepen:
1. Klassiek autisme (ook wel Kanner-autisme genoemd)
2. Stoornis van Asperger
3. PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified)

Bij Klassiek Autisme maakt de persoon, afhankelijk van de leeftijd, niet of nauwelijks contact met de buitenwereld, terwijl een persoon met Asperger of PDD-NOS minder gekenmerkt wordt door de afwezigheid van contact, maar meer door disfunctioneren in zijn sociale omgeving. (Bron: Balans digitaal)