ADHD & ADD

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Leerlingen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere leerlingen problemen met aandacht en concentratie, hyperactiviteit, onrust en impulsiviteit. Zij hebben moeite met plannen en het reguleren van hun emoties, motivatie en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf.
Bij kinderen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD. De officiƫle diagnose luidt echter ADHD type1.

Maar, leerlingen met AD(H)D zijn vaak ook heel talentvolle kinderen. Tegenover elk negatief aspect van het AD(H)D-gedrag staat een positieve kracht: doorzettingsvermogen in plaats van koppigheid, creativiteit versus impulsiviteit en enthousiasme in plaats van opdringerigheid. Door op deze sterke kanten te focussen kun je de leerling helpen om het beste uit zichzelf te halen.
In mijn begeleiding help ik leerlingen hoe zij een sterker zelf- en sociaal bewustzijn kunnen ontwikkelen, door ze een gepast niveau van vertrouwen te geven. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan de executieve functies (zie hierboven), met name doelgericht doorzettingsvermogen.