Excutieve functies

Mensen hebben een aangeboren vermogen om uitdagingen aan te gaan en doelen te realiseren dankzij het gebruik van hoogontwikkelde cognitieve functies die we executieve functies noemen (Dawson en Guare, 2010). Dit zijn vaardigheden die ons helpen om te beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke we kiezen om uit te voeren. Executieve functies maken het ons mogelijk om ons gedrag te organiseren en keuzes te maken. Dankzij deze vaardigheden kunnen we onze activiteiten plannen en organiseren, onze aandacht ergens op gericht houden en de uitvoering van een taak volhouden. Deze vaardigheden helpen ons om ons gedrag te reguleren zodat we efficiënter en effectiever kunnen werken.

Pubers hebben over het algemeen de grootste moeite met deze vaardigheden. Dat heeft te maken met hun ‘onrijpe brein’: met name de frontale gebieden moeten zich nog ontwikkelen. Toch is het oefenen van de executieve functies van essentieel belang: leerlingen die deze functies oefenen leren niet alleen zelfmanagement, maar tegelijkertijd ontwikkelen zij ook de hersenstructuren die in hun (vroege) volwassenheid hun executieve functies zullen ondersteunen. We hebben het dan over vaardigheden zoals ‘plannen’, ‘organisatie’, ‘timemanagement’, ‘geheugen’ ‘emotieregulatie’, ‘flexibiliteit’ en ‘doelgericht doorzettingsvermogen’ .

In mijn begeleiding besteed ik altijd aandacht aan het ontwikkelen van de executieve functies, omdat het van essentieel belang is voor het slagen van een succesvolle (middelbare) schooltijd.