Dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen. Bij deze leerlingen wordt er ingezet op leesstrategieën of het inoefenen van de spellingsregels. Er wordt gekeken bij welke hulpmiddelen de leerling het meeste baat heeft. De leerling leert ze te gebruiken en ‘klaar is Kees’. Niets is minder waar. De problemen die zich voordoen bij dyslexie gaan veel verder dan alleen het lezen en spellen van de eigen en vreemde talen. Dyslexie kan flinke consequenties hebben voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen èn volwassenen. In mijn begeleiding besteed ik aandacht aan beide aspecten: het aanleren van leesstrategieën en inoefenen van de spellingsregels enerzijds en het ontwikkelen van de eigenwaarde anderzijds.