Dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie hebben ernstige en hardnekkige problemen met het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Ook bij deze leerlingen wordt ingezet op het aanleren en inslijpen van eenduidige rekenstrategieën en het leren gebruikmaken van hulpmiddelen zoals de rekenkaart. En ook hier liggen emotionele problemen op de loer: als dyscalculie niet tijdig wordt herkend kan er een verkeerd beeld ontstaan van de capaciteiten van de leerling en de oorzaak van zijn of haar rekenproblemen.

Wanneer er sprake is van dyscalculie heeft dat niet alleen invloed op rekenen en wiskunde maar ook op andere vakken, zoals economie en geschiedenis: denk maar eens aan het maken van een tijdbalk. Als er ondanks veel inspanning weinig succeservaringen worden opgedaan kan dit leiden tot demotivatie en frustratie. De emotionele problematiek kan zich uiten in een dalend zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, faalangst, depressiviteit en/of gedragsproblemen.

Ook bij leerlingen met dyscalculie besteed ik aandacht aan zowel de ‘technische kant’ van het oefenen en inslijpen van strategieën, als aan de emotionele kant van dit leerprobleem. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die ondanks hun dyscalculie zich door de middelbare school heen werken bijzondere sterke kanten in zichzelf ontwikkelen. Het zijn over het algemeen enorme doorzetters!