Leerproblemen – als leren niet vanzelf gaat

Als de problemen zich specifiek voordoen op het gebied van leerproblemen, lijkt de hulpvraag snel en duidelijk te omschrijven. Bijvoorbeeld bij dyslexie en dyscalculie. Het wordt al moeilijker als men op school spreekt van het niet goed uitvoeren van de executieve functies.